Alt om frakt

Frakt er en vesentlig del av handelen, og vi gjør vårt ytterste for å få den beste logistikk for våre varer til enhver tid. Varene ferdig produsert kommer ukentlig til terminal i Oslo, og blir derfra videre distribuert rundt om i landet. Det er derfor ikke til å unngå at det blir forskjellige speditører som vil levere rundt om i vårt langstrakte land.

Når leveringsuke nærmer seg, vil vi igjen sende en mail med nærmere spesifisert dag og om mulig tidspunkt. Sjåføren får alltid nummeret til kunden, slik at han kan ringe og informere om ankomst, eller avtale hvordan det er mest hensiktsmessig å levere.

Alle varer produseres etter dine mål og spesifikasjoner og sendes i løpet av cirka 4-6 uker. Du får alltid alle enheter i samme forsendelse.

Ønsker du å få vinduene dine i flere sendinger, kan vi ordne dette mot fakturering av fraktpris pr sending. Store enheter må kjøres med kranbil, og da må vi bli kontaktet for å kunne estimere pris.

VIKTIG TRANSPORTINFORMASJON VEDRØRENDE LEVERING AV SKYVEDØRER

Er skyvedøren over 249 cm i bredden, kan den ikke kjøres ut på vanlig måte i lastebil med lem. Da må mottaker enten ha mulighet for å løfte den av med gaffeltruck, som gir vanlig transportpris. Eller så må bilen kjøres ut med kranbil. Dette går på timer, og vi estimerer denne prisen ved at vi får en mail med informasjon på hvordan døren ønskes levert (glass separat etc.) og hvor det er i forhold til fremkommelighet og om veier må sperres.

Levering skjer til leveringsadresse angitt i bestillingen. Vi leverer kun til fastlands-Norge der det er veiforbindelse, og mulighet for å kjøre med stor bil. Ved bestilling til en adresse på en øy uten broforbindelse leverer vi til nærmeste rimelig sted på fastlandet. Vår logistikkpartner vil varsle deg i forkant av leveringen ved å ringe til mobilnummeret oppgitt i bestillingen.

Vi forutsetter at det er kjørbar vei fram til leveringsadressen med stor lastebil (lengde opp til 18m, bredde opp til 2,6m pluss speil, høyde opp til 4,5m). Dersom dette er et problem, ber vi deg ringe oss slik at vi kan finne en annen løsning. Levering skjer med lastebil med løftelem dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Vi leverer derfor på gateplan, så nært ditt hus som det er praktisk mulig å komme med lastebil og jekketralle (sjåførens vurdering). Ønsker du varene levert med kranbil, opplys om dette.

Er du ikke tilstede for å motta til avtalt leveringstidspunkt, kan vi være nødt til å viderefakturere deg transportørens gebyr for en bomtur, eller losse varene i din fravær (da ansees leveringen som utført). På samme måte kan vi være nødt å viderefakturere transportørens gebyrer for unødig ventetid forårsaket av kunden.

Vi samarbeider med DSV Road AS, og det blir deres betingelser som vil gjelde for leveransen som helhet. Ta kontakt med de direkte på tlf. 09870 om det er spørsmål som de som fagfolk best kan svare på.