Hva er U-verdi?

For å forklare u-verdi helt enkelt, så er det en måleenhet på hvor godt noe kan isolere.

U-verdi (tidligere kalt K-verdi) er uttrykt i W/m2K, og er et mål for den varmelekkasje gjennom en konstruksjon. Når én watt gårgjennom en kvadratmeter på 1 grad temperaturforskjellen er U - verdi på 1,0 W / m2K . Jo lavere tall, jo bedre U-verdien.

Hva U-verdien på vinduene våre?

Våre 2-lagsglass (24mm) har en U - verdi på 1,0 W/m2K. U-verdi for hele strukturen er da ca. 1,2 til 1,3 W/m2K, noe varierende avhengig av størrelse og konstruksjon.

Våre 3-lagsglass (36-48mm) har en U - verdi på ca 0,7 W/m2K. U-verdi for hele strukturen er da omtrent 1,0 W/m2K, noe varierende avhengig av størrelse og konstruksjon.

Ta kontakt med oss, om du synes det er vanskelig!

Fant du ikke en løsning på problemet ditt? Skriv til oss på