Hvorfor får jeg dugg på innsiden av glasset?

I rom der det er dårlig lufting, samt vinduer med dårlig isolasjon, vil luften nær det kalde glasset kondensere om den ikke sirkulerer god nok i rommet.Sørg for god utluftning, og sjekk om ikke glasset er punktert (og med det unødvendig kaldt).

Ta kontakt med oss, om du synes det er vanskelig!

Fant du ikke en løsning på problemet ditt? Skriv til oss på