Kjøpsbetingelser

Vilkår

Disse vilkårene blir en del av kontrakten, mellom deg, kjøperen, og oss, ELN Norge AS org. 992 454 598 / som leverer tjenesten www.prisvinduet.no.

Har du noen spørsmål? Ring oss på 63 89 49 20 eller send en e-post til post@prisvinduet.no. Du kan også skrive til Prisvinduet.no, Vestvollveien 16 A, 2019 Skedsmokorset.

Betaling

Ved kjøp på prisvinduet.no betaler du når du har fullført bestillingen. Alle kjøp gjennomføres med kort, og vilkår for dette kan du lese mer om her.

Enhver bestilling og leveranse gjøres i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser med mindre det er gjort unntak ved uttrykkelig skriftlig avtale. Nedenstående vilkår skal anvendes på forbruker kjøp, jfr definisjonen i norsk kjøpslov.

Avtaleinngåelse og ordrebekreftelse

Avtalen er bindende for begge parter når vi mottatt din bestilling. Du må ha fylt 18 år for å kunne handle hos oss. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil. Når vi har mottatt din bestilling, sender vi deg en ordrebekreftelse per e-post. Sjekk at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, osv. Skulle ordrebekreftelsen ikke samsvare med bestillingen, ta kontakt med oss umiddelbart. Alle endringer til en ordre skal avtales skriftlig.

Levering

Har du bestilt dører eller vinduer fra prisvinduet.no så leverer vi på ønsket adresse. Så snart varene er produsert og klare for levering, kontakter vi deg for å avtale en eksakt dato for levering. Har du ikke mulighet til å ta i mot på avtalt dato vil varene lagres på nærmeste terminal, og det vil komme tillegg på lagerleie avhengig av nærmeste terminals gjeldende regler. Levering skjer på hverdager i tidsrommet 9-22 avhengig av postnummer til leveringssted og sjåføren vil ringe deg 30 min før avtalt levering.

Varen tas av bil på mest hensiktsmessige leveringspunkt i forhold til terreng, på avtalt leveringsadresse. Unntak vil være i områder med vanskelig tilgjengelighet (f.eks. byggeplasser, fjellområder og områder uten helårlig veiforbindelse). Det må være kjørbar vei helt frem til leveringsadressen for lastebil, slik at leveransen kan leveres uten forsinkelser. Leveringsstedet skal klargjøres for levering. Vennligst fjern gjenstander som kan stå i veien og rydd plass.

- Vi tar forbehold om å gjennomføre transport til dør der transportselskapet ikke finner det mulig å gjennomføre leveransen.

Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du gi oss skriftlig melding innen rimelig tid om at du vil påberope deg mangelen.

Før du reklamerer, er det viktig at du verifiserer at det er en produksjonsfeil på produktet, og at produktet har blitt lagret, håndtert, montert og vedlikehold etter våre instruksjoner. Send oss gjerne et bilde for å dokumentere mangelen. Dersom det foreligger produksjonsfeil, skal vi selvfølgelig rette dette eller omlevere varen, eller gi deg forholdsmessig prisavslag, og dette skal vi gjøre innen rimelig tid. Selgeren kan motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Mindre hakker eller riper som blir usynlige etter montering (skult bak utforing, lister, osv.) ansees ikke som gyldig reklamasjon.

Kondens, dugg eller rim på utsiden av vinduet kan forekomme ved moderne vinduer der glasset har u-verdi under 1.0. Dette er et kvalitetstegn – vinduet slipper ut lite varme. Det skyldes ikke feil på ruten og ansees ikke som gyldig reklamasjon. Kondens, dugg eller rim på innsiden av vinduet kan forekomme dersom luftfuktigheten i rommet er for høy og/eller temperaturen i rommet er for lav. Det skyldes ikke feil på ruten og ansees ikke som gyldig reklamasjon.

Garanti

Vi tilbyr 5 års garanti på hele produktet med eventuelt tilbehør.

Personvern

Vi skal kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Dine personopplysninger utleveres kun til andre hvis det er nødvendig for at selgeren skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

Dine personopplysninger lagres kryptert. Betaler du med kort, får vi ikke tilgang til dine kortopplysninger.

Vårt nettsted benytter seg av cookies (informasjonskapsler) for funksjoner som handlekurven og for å følge og måle bruket av våre nettsider. Du kan skru av bruk av cookies i din nettleser (da er det mulig at nettstedet ikke alltid fungerer som det skal).

Estimert leveringsdato

Dette er ikke et eksakt leveringstidspunkt! Prisvinduet.no vil ta kontakt med deg for å gjøre en endelig avtale om levering. 4-6 uker er et estimat, og faktisk leveringstid kan variere.

Kontroller ordren før betaling. For kansellerte/uavhentede varer vil prisvinduet.no fakturere deg for varen og transportkostnaden, samt eventuell lagring. Ved forsinkelse hos våre leverandører i forbindelse med produksjon eller utkjøring, må ytterligere leveringstid påregnes. I disse tilfellene vil prisvinduet.no ta kontakt. Prisvinduet.no tar ikke ansvar for eventuelle ekstrakostnader en forsinkelse medfører.

Angrerett

  • Skulle du angre på ditt kjøp på nett, kan du innen 24 timer ringe oss på telefon 99107995 og kansellere ditt kjøp. Ingen kostnader vil påløpe. 
  • Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). 
  • 30 dagers returrett gjelder ikke, da alle bestilte varer lages på bestilling og etter kundens mål og spesifikasjoner.

Hjemlevering: I følgende tilfeller påfaller et gebyr på kr. 1 000,-:

  • Vi får ikke tak i deg innen 5 dager fra varene er leveringsklare, og varene returneres prisvinduet.no
  • Du er ikke hjemme på avtalt leveringstidspunkt. Ny utkjøring faktureres i sin helhet i tillegg til gebyr.

Postpakke: Ved retur av uavhentet postpakke belastet et gebyr på 500,- (plissegardiner, persienner etc.)

Kontroll av varene ved levering

Kontroller at de leverte varene stemmer overens med din distribusjonsordre før du skriver under på sjåførens fraktseddel. Prisvinduet.no kan ikke ta ansvar for målbestilte vinduer med feil som er forårsaket av kundens angitte mål i den opprinnelige bestillingen. Erstattede produkter grunnet transportskader vil være i de samme mål og spesifikasjoner som i den opprinnelige bestillingen. Oppdager du mangler eller skader, skal dette noteres på fraktseddelen som sjåføren beholder. Du kontakter deretter prisvinduet.no Kundeservice på post@prisvinduet.no eller tlf. 63 89 49 20 / 99 10 79 95 for videre behandling.

Ekstraordinære forhold

Prisvinduet.no er kun ansvarlig for tap for den aktuelle varen, dersom det er påvist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis mangelen skyldes forhold utenfor Prisvinduet.no sin kontroll, og som Prisvinduet.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av. Godtgjørelse vil være i form av å få varen fikset på stedet, eller at det bestilles kyndig servicepersonell. I de tilfeller Prisvinduet.no velger å sende ny vare, må kunden selv sørge for å få den ødelagte enheten til avfallsdeponi.

Prisvinduet.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som følge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Prisvinduet.no sin side.

Skal vinduene monteres høyere enn 1000 moh, ber vi deg opplyse om det skriftlig ved bestilling (pga. lufttrykket). Glasset må i slike tilfeller muligens forsegles og monteres på stedet (ekstrakostnad).

Salgspant/Betalingsvilkår

Prisvinduet.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens §3-14 flg.

Endringer i vilkårene

Prisvinduet.no forbeholder seg retten til å endre nærværende vilkår, herunder som følge av endringer i lovgivningen.

Konfliktløsning

Vi skal gjennom hele prosessen gi deg en god kjøpsopplevelse og kundetjeneste – uten grunn til å bli uenige. Likevel: Partene skal forsøke å løse eventuelle uenigheter i minnelighet.

Immaterielle rettigheter

Vi eier alle rettigheter på innholdet på våre nettsider. Bruker du nettsiden aksepterer du å respektere disse. Innhold fra våre nettsider må ikke kopieres til kommersielt bruk.

Force majeure

Er Prisvinduet.no forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Prisvinduet.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Forbehold

Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer. Bilder brukt på sidene våre er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende.